DE BEOORDELINGSCYCLUS IN DE PRAKTIJK

Elk bedrijf dat personeelsbeoordelingen inzet als HR instrument doorloopt ieder jaar opnieuw dezelfde beoordelingscyclus. gedurende het jaar gaan de leidinggevenden als beoordelaars op bepaalde momenten formeel in gesprek met hun medewerkers.

Deze formele gesprekken zijn belangrijk voor organisaties en medewerkers. Toch worden ze bij veel bedrijven niet uitgevoerd, vergeten of uitgesteld omdat het niet uitkomt met de dagelijkse drukte op de werkvloer.

Met PB online kunnen deze gesprekken in een handomdraai voorbereid en uitgevoerd worden en besparen de leidinggevenden veel tijd. En ook voor HR is het systeem een uitkomst.

Personeelsbeoordeling van januari t/m december

Jan/Feb

Planningsgesprekken

Tijdens de planningsgesprekken wordt besproken wat er tijdens het beoordelingsjaar van de medewerkers verwacht wordt. Daarbij worden competenties en concrete doelstellingen op een eenvoudige manier vastgelegd in PB Online. De targets voor dat jaar worden geprint en worden door de beoordelaar met de medewerker besproken.

JUL/AUG

Functioneringsgesprekken

Het functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie. Tijdens het functioneringsgesprek bespreken de beoordelaar en de medewerker samen hoe het gaat. Eventuele bijzonderheden en aanvullende afspraken worden vastgelegd in PB Online.

NOV/DEC

Beoordelingsgesprekken

De beoordelaar bereidt de beoordelingen voor in PB Online. Vanuit het systeem worden de beoordelingen geprint zodat ze door de beoordelaar kunnen worden besproken met de medewerkers.